Ze względu na stale rosnącą automatyzację procesów produkcyjnych i sprzętu, ochrona ludzi przed źródłami niebezpieczeństw rośnie.
Osłona zabezpieczająca BLOCAN ma konstrukcję kratową, dzięki czemu zmniejsza nakład pracy wymaganej od użytkownika w zakresie planowania, budowy i montażu do minimum.
System ochrony RK jest zgodny z nową dyrektywą maszynową 2006/42 / WE. Dzięki specjalnym elementom łączącym Click & Safe elementy osłony bezpieczeństwa są szybko i bezpiecznie mocowane do profili aluminiowych BLOCAN®, które spełniają wymogi prawne dotyczące urządzeń zabezpieczających.